Hoe kan je een bedrijfsautoverzekering afsluiten?

Er valt binnen de markt een onderscheid te maken tussen enerzijds de verzekeringen die worden aangeboden voor particuliere auto’s en anderzijds de exemplaren die worden aangeboden voor zakelijke voertuigen. Voor deze laatste geldt dat er een zogenaamde bedrijfsautoverzekering voor wordt aangeboden. Er is hierbij sprake van een verzekering die zoals de naam je al aangeeft specifiek in het leven is geroepen voor het verzekeren van zakelijke voertuigen. In de basis verschilt deze verzekering uiteraard niet van de gewone particuliere verzekering voor auto’s, maar toch moet het gezegd dat er enkele niet onbelangrijke andere verschillen zijn op te merken. Welke? Dat laten we je zeer graag ontdekken middels de informatie die je hieronder terug kan vinden.

Waarom een bedrijfsautoverzekering afsluiten?

Nederland is één van de landen op deze planeet waar het afsluiten van een verzekering voor een gemotoriseerd voertuig verplicht is. Dit geldt niet alleen voor voertuigen die worden ingezet voor particulier, maar ook voor zakelijk gebruik. Het afsluiten van een dergelijke verzekering is een belangrijke vereiste omdat de overheid op deze manier het verkeer veilig wil houden voor iedereen. Om de verzekering toch voldoende betaalbaar te houden werd ervoor gekozen om enkel en alleen de WA-verzekering, de verzekering voor schade aan derden, te verplichten.

Ben je dus van plan om één of misschien zelfs meerdere verschillende bedrijfsauto’s te kopen op de zaak? Hou er dan sowieso altijd rekening mee dat het afsluiten van een passende verzekering een belangrijke vereiste is. Enkel en alleen op die manier zal je er namelijk in slagen om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting die geldt voor het verzekeren van bedrijfsvoertuigen.

Hoe kan je een bedrijfsautoverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een bedrijfsautoverzekering is op meerdere manieren mogelijk. Voor zeer veel mensen geldt ze eigenlijk voldoening nemen met de zogenaamde WA-verzekering. Dit is de enige van alle verschillende bedrijfsautoverzekeringen op de markt waar een wettelijke verplichting voor geldt. Voor deze verzekering geldt wel dat ze uitsluitend een tussenkomst verleent voor verwijtbare schade die is aangericht ten opzichte van derden. Met andere woorden, de schade die ontstaat aan je eigen auto is op deze manier nooit gedekt. Ben je van plan om een dergelijke verzekering af te sluiten? Dan is een laag prijskaartje in de praktijk in ieder geval altijd verzekerd.

Er zijn buiten de WA-verzekering echter ook nog andere soorten verzekeringen terug te vinden voor wat het verzekeren van een bedrijfsauto betreft. Eén van de opties waar je nog voor zou kunnen kiezen is bijvoorbeeld de WA+ beperkt cascoverzekering. Voor deze bedrijfsautoverzekering geldt dat ze boven op de WA-verzekering nog een groot aantal andere dekkingen ook voorziet. Denk hierbij aan onder meer de dekkingen die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet:

 1. Een dekking voor schade veroorzaakt door natuurgeweld;
 2. Schade veroorzaakt door een brand of een explosie;
 3. Schade die ontstaat door een aanrijding met een loslopend dier;
 4. Glasschade waaronder ook een sterretje in de voorruit valt;
 5. Schade als gevolg van een inbraak of diefstal van het voertuig;

Wil je graag nog kiezen voor een nog meer uitgebreide bedrijfsautoverzekering? Ook dat is uiteraard mogelijk. Dit kan je doen door het afsluiten van een zogenaamde all risk verzekering. Dit type bedrijfsautoverzekering afsluiten zorgt ervoor dat je over de hele lijn kan rekenen op een prima dekking. Dit ook wanneer de schade is veroorzaakt aan de eigen bedrijfsauto en jij daarvoor verantwoordelijk bent. Uiteraard mag de schade wel niet opzettelijk zijn veroorzaakt.

De kosten van je bedrijfsautoverzekering drukken doe je zo!

Het spreekt voor zich dat er voor elke verzekering op de markt bepaalde kosten worden aangerekend. De bedrijfsautoverzekering vormt daar als vanzelfsprekend ook geen uitzondering op. De exacte kosten waar je rekening mee moet houden zijn afhankelijk van diverse factoren. Wat dit betreft dient er dan ook rekening te worden gehouden met de onderstaande zaken:

 1. De specificaties van het voertuig;
 2. Het schadeverleden van de bestuurder;
 3. De gekozen dekkingen;

Wanneer je de kosten van de verzekering voor je bedrijfsauto wenst te drukken zijn er gelukkig op de markt ook tal van verschillende mogelijkheden terug te vinden om dat te kunnen doen. Wat dit betreft maken we dan ook een onderscheid tussen diverse opties. Denk hierbij concreet aan:

 • Het inperken van de dekkingen van je bedrijfsautoverzekering;
 • Het bereidwillig verhogen van het eigen risico op de verzekering;
 • Een vergelijking uitvoeren op een objectieve vergelijkingssite;

Ga je een vergelijking uitvoeren voor het afsluiten van een verzekering voor je bedrijfsauto? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je dat bij voorkeur zal willen doen op een objectieve vergelijkingssite. Het komt in de praktijk nog altijd niet zelden voor dat mensen er de voorkeur aan geven om dit te laten doen op de website van een bepaalde verzekeraar. In de praktijk betekent dit helaas eerder zelden dat je daadwerkelijk de meest voordelige bedrijfsautoverzekering zal afsluiten. Dit uiteraard omdat de verzekeraar in kwestie vooral diens eigen verzekering in de kijker wil zetten.

Hoe kan het eigen risico je precies helpen besparen?

Voor nagenoeg elke verzekering op de markt geldt dat er sprake bij is van een zogenaamd eigen risico. Dat geldt aldus eveneens voor de bedrijfsautoverzekering. Indien je graag een dergelijke verzekering wenst af te sluiten tegen een zo laag mogelijke prijs zal je tot de vaststelling komen dat het altijd interessant is om het eigen risico eventuele wat te verhogen. Een hoger eigen risico lijkt in eerste instantie wellicht helemaal niet interessant omdat de eigen kosten bij schade natuurlijk een stuk hoger zullen uitvallen, maar anderzijds is het wel degelijk zo dat er op deze manier mee kan worden bespaard. De periodieke verzekeringspremie wordt er namelijk door gedrukt.

Veel mensen staan er niet bij stil, maar door het eigen risico op hun bedrijfsautoverzekering te verhogen is het mogelijk om een stukje risico bij de verzekeraar weg te nemen. Dat verminderd risico heeft als gevolg dat de verzekeraar beslist om dit te compenseren door het aanbieden van een lager gelegen premie. Op deze manier zal je ook niet zomaar één keer besparen, maar wel elke keer dat je normaal de premie had moeten betalen opnieuw. De besparing kan zo best stevig oplopen.

Ook voor een zakelijke autoverzekering ben je bij ons aan het juiste adres.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *